CatalàCastellanoFrancésInglés
CURRÍCULUM VITAE

DADES PERSONALS

ESTUDIS OFICIALS


FORMACIÓ NO REGLADA


IDIOMES


EXPERIÉNCIA PROFESSIONAL


PROJECTES I PRINCIPALS OBRES REALITZADESdesign